Ingo Drzewiecki – Barclays Bank Ireland PLC – Hamburg Branch